samen
beleven

Samen hebben we een mooie reis in 2022 afgelegd. Blik met ons terug op deze reis en scroll door de tijdlijn om alle gebeurtenissen te herbeleven.

januari

januari biedt
ruimte voor versoepelingen

Helaas speelt corona wederom dit jaar nog een rol. We zijn blij dat januari weer ruimte biedt om maatregelen te versoepelen en er weer meer mogelijk is. We blijven samen veerkrachtig en op een innovatieve manier kijken naar hoe we zaken (anders) kunnen regelen, om kwalitatief goede zorg te blijven geven.

Einde corona

programma Sociaal Domein gestart

Dit jaar starten we met het programma Sociaal Domein. Op basis van een programmaplan pakken we aanbevelingen op in drie projecten: Visie en Missie, Samen Organiseren en Faciliteren. Projectgroepen bestaande uit teamleiders Makker, beleidsadviseurs Klant & Markt, teamleider planning & control werken hierbij samen om de beschreven resultaten te behalen. Het doel van dit programma is om Prisma in te richten op belangrijke uitdagingen die horen bij het werken in het sociaal domein. 

februari

start bouw kindcentrum Raamsdonksveer

Op maandag 7 februari gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van het nieuwe kindcentrum in Raamsdonksveer. Het nieuwe gebouw bestaat straks uit twee delen. Er komen 32 zorgwoningen en een orthopedagogisch dagcentrum. De woningen zijn bestemd voor jonge kinderen tot jongvolwassenen met een ondersteuningsvraag op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ook bieden we hier straks deeltijd wonen en logeerplekken, om gezinnen te ontlasten. Het nieuwe gebouw met het kindcentrum maakt deel uit van de vernieuwing van de buurt Theresiakwartier in Raamsdonksveer.

Missie en visie 7 2

Nederland gaat open in drie stappen

Op 15 februari komt er positief nieuws: we zijn beter tegen het corona virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Hierdoor gaat Nederland weer open in drie stappen. We zijn blij dat er weer meer kan en mag. Voor jou als medewerker, maar ook voor cliënten.

pilot zorgtechnologie in samenwerking met vilans en mentech

In samenwerking met Vilans en Mentech zijn we een pilot gestart met zorgtechnologie. In het kader van elkaar beter leren begrijpen, zetten we de HUME in; een nieuwe vorm van zorgtechnologie. Met de HUME zijn we gestart om signalen van spanning, emotie en pijn bij mensen met onbegrepen gedrag inzichtelijk te maken. Op deze manier brengen we het gedrag in kaart en leren we elkaar beter te begrijpen.

Bewonersraad Landpark op werkbezoek gemeenteraad

Op 21 februari 2022 brengt de bewonersraad van Landpark Assisië een werkbezoek aan de gemeenteraad van Tilburg. Zij presenteren in de raadszaal de resultaten van het actieonderzoek naar sociale innovatie op het Landpark dat mede door de gemeente Tilburg werd mogelijk gemaakt. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe de (vaak niet talige) bewoners van het landpark betrokken kunnen worden bij besluitvorming rondom hun veranderende leefomgeving. De bewonersraad maakte een minipodcast over dit bezoek. 

Bewonersraad gemeenteraad

samenwerken aan kunst op Landpark assisië

Op 28 februari 2022 ondertekenen we met Stichting Ateliers Tilburg en Stichting Studio Assisië een intentieverklaring. Daarin spreken we af dat we dit jaar gebruiken om te onderzoeken hoe kunst en cultuur nog beter kunnen bijdragen aan de aantrekkingskracht en beleving van Landpark Assisië. We bekijken hoe en waar kunstenaars zich kunnen huisvesten om daarmee de aantrekkingskracht en beleving van het Landpark verder te vergroten.

maart

De volgende stap voor prisma en butterfly effect

De omgevingsvergunning is binnen! Dat maakt dat Prisma en Butterfly Effect NL de volgende stap kunnen zetten: het bestellen van de woningen. Prisma en sociale onderneming Butterfly Effect tekenden in december een samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van kleinschalige woningen voor vrijwilligers op Landpark Assisië in Biezenmortel. Op deze manier bouwen beide organisaties aan een woongemeenschap waar mensen mét en zonder beperking samen met elkaar kunnen wonen. 

Prisma
april

samen door één deur

Op 25 april ondertekenen we samen met de gemeente Tilburg en bestuurders van RIBW Brabant, Tiwos, SMO Traverse en Prisma de samenwerkingsovereenkomst voor het 'Gemengd Wonen Stappegoor' project. Bij gemengd wonen is er een mix van bewoners: mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning enerzijds en mensen die succesvol hun zorgtraject hebben doorlopen en weer toe zijn aan zelfstandig wonen anderzijds. 

Gemengd wonen stappegoor

prisma zet de knop om

De overheid zet met de campagne ‘zet ook de knop om’ in op het sneller besparen van energie. Als zorgorganisatie verbruiken wij veel energie. Daarom vinden wij het belangrijk om ons steentje bij te dragen en doen wij - voor zover dat kan - mee aan deze campagne. We roepen iedereen, medewerkers en bewoners van alle woon- en dagbestedingslocaties en (flex)kantoren, op om mee te doen en ideeën te delen om energie te besparen. 

En met succes!
Want we zien dat we inmiddels een energiebesparing van maar liefst 15% hebben. Niet alleen de campagne heeft hieraan bijgedragen. Met name de technische maatregelen die we in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, hebben enorm bijgedragen aan de energiebesparing.

Campagneduurzaamheid
mei

Wij zijn uitgeroepen tot World-class workplace

We zijn onderscheiden als World-class Workplace 2022! Dit label wordt toegekend aan organisaties die door hun eigen medewerkers bovengemiddeld hoog worden gewaardeerd op het gebied van medewerkersbevlogenheid en goed werkgeverschap. We zijn trots op alle collega's die samen zorgen dat onze organisatie zo'n fijne werkplek is. 

Comp 1 00002

samen nieuwe vormen van zorg en samenleven uitvinden

Op donderdag 12 mei staan we - samen met verschillende partijen uit de wereld van wonen en zorg - stil bij de veranderingen in de samenleving. In het mini-symposium 'Van stenen stapelen naar nieuwe vormen van zorg en samenleven' spreken we elkaar over de bewegingen rondom de woonzorgen en zorgwonen. 

Zorg en samenleven

Prisma sluit aan bij regionale samenwerking West-brabant vg en verslavingsproblematiek

Prisma gaat samen met Amarant, SDW, Lievegoed, NovaFarm-Grip, Het Adriano Huis, Novadic-Kentron, GGZ WNB een samenwerkingsverband aan. In dit samenwerkingsverband werken we toe aan een passend aanbod voor cliënten met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek zodat we klantvragen beantwoorden binnen de regio.

Regionale samenwerking v2
juni

De Special Olympics Nationale Spelen 2022

In het weekend van 10 t/m 12 juni gaan ruim 2.300 sporters met een verstandelijke beperking uit binnen- en buitenland de sportieve strijd aan met elkaar. In handen van de Twentse organisatie die met ruim 2.800 vrijwilligers actief is, halen ze alles uit de kast om de sporters een toernooi van hun leven te laten spelen. Brigite van Haaften, Lid RvB Prisma en voorzitter van het bestuur Special Olympics Nationale Spelen 2024 neemt na dit sportieve weekend de fakkel over. In 2024 vinden de Special Olympics plaats in Breda/Tilburg.

Meedenksessies Strategie

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meebeslissen over de strategie zodat iedereen zich herkent in de strategische uitgangspunten. In de periode tot 1 september organiseren we 6 dialogen kris kras door het werkgebied, waarbij medewerkers, cliënten, familie/verwanten/netwerk uitgenodigd worden om met elkaar te praten over 'kwaliteit van de zorg en krapte op de arbeidsmarkt', 'medewerker in zijn kracht', ' innovatie en zorgtechnologie', 'samenwerken en anders organiseren'. Deze input wordt meegenomen in de strategie.

juli

we bereiken het hoogste punt van het kindcentrum

De nieuwbouw van ons kindcentrum in Raamsdonksveer verloopt voorspoedig. Na de start in februari bereiken we op 28 juli het hoogste punt van het gebouw. 

Hoogste punt kindcentrum
augustus

Landpark zomerweken

De maand augustus staat in het teken van de Landpark zomerweken. In deze weken organiseren bewoners en medewerkers verschillende activiteiten. We werken samen met andere partijen om zo verschillende activiteiten aan te bieden zoals een zomerbingo, een karaoke party en een zomercarnaval. Daarnaast vindt ook Hap en Stap Biezenmortel plaats; een mini-foodtruck festival waar iedereen kan genieten van diverse lekkernijen. 

Zomersessies landpark

Werkzaamheden aanleg nieuwe natuurpark in volle gang

In samenwerking met waterschap De Dommel en diverse andere partijen maken we een start aan het opknappen van het nieuwe natuurpark op het Landpark. Het nieuwe natuurpark gaan we gebruiken als retentiegebied voor het hemelwater van de gebouwen en verharding van het Landpark. Daarnaast biedt het park ook volop mogelijkheden voor culturele en leerzame doeleinden.

IMG 5571 kl

Aanbesteding wmo d6 gemeenten

Etten-Leur, Moerdijk, Halderbergen, Roosendaal, Zundert en Rucphen vormen samen de D6 gemeenten. Prisma is aangesteld als hoofdaannemer voor aanbesteding Wmo voor individuele begeleiding en werkt samen met Actief Zorg en A&M Zorg voor de uitvoering hiervan. Prisma levert dagbesteding in samenwerking met SDW. 

september

Hechte samenwerking met avans

Op maandag 12 september tekenen Brigite van Haaften namens Prisma en Tina Hoogstraaten namens de Academie voor Welzijn Educatie en Gezondheid (AWEG) van Avans Hogeschool Breda een convenant om de samenwerking voor de komende drie jaar te bekrachtigen. Prisma en Avans pleiten er bij het tekenen van het convenant voor om in gesprek te blijven en zo elkaars cultuur te leren kennen. Met dit convenant stellen ze gezamenlijke doelen op die haalbaar zijn in de praktijk en beide partijen vooruit helpen. 

Tekenen 1 (2)

Hoogste punt rijptstraat

Op donderdag 22 september gaat de vlag en het hart omhoog om het hoogste punt te vieren van het gemend wonen project in de Rijpstraat in Breda. Het motto is hier: beter een goede buur, dan een verre vriend. Het nieuwbouwcomplex bestaat straks uit 53 zelfstandige sociale huurappartementen. In dit nieuwbouwcomplex ontstaat straks een levendige community waar iedereen meedoet en meetelt. Dit is een samenwerking van Prisma, SMO Traverse, SOVAK, WonenBreburg en Zintri Zorggroep.

Hoogste punt rijptstraat
oktober

samen in rouw

We zijn diep geraakt door het tragische nieuws van het overlijden van de 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne. Hebe kwam vaak bij ons orthopedagogisch dagcentrum Theresiastraat in Raamsdonksveer. Ons medeleven gaat uit naar de familieleden en nabestaanden van beiden. 

Sanne en hebe prisma

gezamenlijk de juiste zorg met wmo hart van brabant

Sinds eind 2021 loopt vanuit de gemeenten in de regio Hart van Brabant een aanbesteding voor de nieuwe Wmo inkoop 2023. Dit betekent dat vanaf januari 2023 de verschillende zorgorganisaties binnen de regio Hart van Brabant met elkaar gaan samenwerken om gezamenlijk de juiste zorg te leveren. Er is dan voortaan voor alle doelgroepen binnen Wmo beschermd wonen en Wmo begeleiding 1 opdrachtnemer. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 11 partners. De komende maanden wordt deze samenwerking nog verder uitgewerkt. 

Hart van brabnat
november

Samen voor kwalitatief
goede zorg

Kwalitatief goede zorg creëren we samen. Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de kwaliteit van zorg. Samen reflecteren wat goed gaat en wat beter kan draagt bij aan het verbeteren van onze kwaliteit van zorg. 

In november 2022 vond een moment van reflecteren plaats tijdens het jaarlijkse kwaliteitsberaad. Afgevaardigden van de Raad van Toezicht, Management, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Cliëntenplatform brachten een bezoek aan verschillende locaties. 

Tijdens deze bijeenkomst werd gezien dat we voor een groter vraagstuk staan dan enkel de krapte op de arbeidsmarkt. De veranderende doelgroep speelt hier ook een grote rol in. Het gaat namelijk verder dan alleen veroudering en het is een stuk complexer. De rol van ouders verandert en de manier waarop naar zorg gekeken wordt verandert.  

De gesprekken en de bezoeken geven inzicht in deze (complexe) context en dit is van meerwaarde. We leren van elkaars perspectief.

Kwalitatieve goede zorg

een zorgzame gemeenschap met tiny houses

Op 22 november werden op Landpark Assisië in Biezenmortel tien tiny houses geplaatst. Deze eigentijdse vorm van betekenisvol wonen, is een initiatief van Prisma samen met Butterfly Effect. De Tiny houses worden verhuurd aan mensen die deels vrijwilligerswerk gaan doen op het Landpark. 

Thumbnail
december

Bewonersraad maakt mini-podcast

Aan het eind van 2022 presenteert de bewonersraad van Landpark Assisië de vijfdelige minipodcast-serie 'Klein kijken naar grote veranderingen'. Prisma zoekt op Landpark Assisië samen met andere partners naar nieuwe vormen van zorg en samenleven. In deze podcast-serie laat de bewonersraad verschillende stemmmen op het Landpark aan het woord over wat dit concreet betekent voor het leven en werken op deze bijzondere buitenplaats. 

Einde aan Kennisnetwerk Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten (SJS)

Het Midden-Brabantse kennisnetwerk van specialistische jeugdhulpaanbieders SJS houdt vanaf 2023 op te bestaan. SJS heeft samen met gemeenten, zorgpartners, huisartsen en cliëntenorganisaties de afgelopen jaren impuls gegeven aan de transformatie van de jeugdzorg. Ze gaan nu anders samenwerken, op een manier die beter past bij de nieuwe gemeentelijke inkoopstrategie voor jeugdzorg in de regio.