fittin

Het opzetten van een wooninitiatief komt alleen tot stand door nauwe samenwerking met besturen, ouders en de toekomstige bewoners van een wooninitiatief. Door goede onderlinge afstemming en het kritisch meedenken vanuit Fittin komt er concreet een initiatief tot stand. Het initiatief komt vanuit initiatiefnemers (vaak ouders/bestuur), maar samen kijken we wat we aan maatwerk kunnen leveren. Door het voeren van de juiste gesprekken, creëren we samen een fijne woonplek voor bewoners.

In 2022 hebben we samen met besturen weer drie nieuwe wooninitiatieven mogen opstarten: Ons Plan, Woonkompas en WiFinn. Met deze drie gestarte initiatieven werkten we jarenlang intensief samen om het nieuwe wooninitiatief te realiseren. Daarnaast zien we dat steeds meer initiatieven kiezen om de samenwerking te zoeken met een zorgaanbieder in plaats van zelfstandig te blijven. In 2022 zijn twee initiatieven de samenwerking met Fittin aangegaan: Het Tweede Huis en W(Z)OZ. Ook zijn we dit jaar met Stiphoudt Leefhuis gestart met het voeren van voorbereidende gesprekken. Stiphoudt Leefhuis is een initiatief dat in 2023 haar deuren opent. In totaal leverde Fittin in 2022 zorg bij 35 initiatieven. 

In 2022 brachten we intern meer focus aan op de bedrijfsvoering en ook in 2023 zetten we dit voort om optimaal maatwerk te blijven leveren. Zo zijn we continu op zoek naar verbeteringen die we kunnen doorvoeren binnen het label. Bij Fittin is samenwerken met diverse partijen net zo belangrijk als het intern samen organiseren.

DJI 0126.00 00 40 11.Still001

Samen organiseren

Prisma

Prisma

Makker

Makker

Fittin

fittin