makker

2022 was een dynamisch jaar voor Makker. Het sociaal domein is volop in beweging. Meerdere regio’s/gemeenten gaan over op een andere vorm van contracteren en samenwerken met zorgorganisaties. Dit doen ze om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden voor iedereen die zorg nodig heeft. Samen met andere zorgaanbieders leveren we zorg als onderdeel van een coalitie, samenwerkingsverband of onderaannemer in plaats van als een zelfstandig gecontracteerde partij. 

Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat wij onze bedrijfsvoering hierop inrichten. In het programma Sociaal Domein, dat in januari 2022 is gestart, werkten afdelingen samen aan het opnieuw vormgeven van deze nieuwe manier van samenwerken.

Kwalitatieve goede zorg

gemengd wonen

Interne en externe werkgroepen bereiden zich voor op de start van ‘Gemengd wonen’. Dit is een nieuwe vorm van zorgverlening waar we in 2023 in Tilburg en Breda aan deelnemen. In deze woonvorm wonen mensen met en zonder hulpvraag samen in een community. Een belangrijk uitgangspunt voor gemengd wonen is dat iedereen mee kan doen in de samenleving en positieve contacten heeft die bijdragen aan een fijne en gezonde woon- en leefomgeving.

Hoogste punt rijptstraat

Samen organiseren

Prisma

Prisma

Makker

Makker

Fittin

fittin