prisma

De zorg is continu in beweging. Zo worden de ondersteuningsvragen steeds complexer, werken we meer samen met andere organisaties en slinken de financiële middelen. Om in te kunnen spelen op deze uitdagingen implementeren we dit jaar Samen Organiseren, organisatiebreed. Dit betekent dat we elkaar als professionals gericht versterken, om zo samen verantwoordelijk te zijn voor de te behalen resultaten.

Samen organiseren is een werkwijze die richting geeft aan hoe we het werk samen organiseren, zodat we zo dicht mogelijk aan kunnen sluiten bij onze missie en de wil-vragen. Hierbij proberen we elkaar te stimuleren, op te zoeken en uit te dagen. Samen Organiseren zorgt voor duidelijkheid, overzicht en structuur. We zijn samen verantwoordelijk voor de doelen: daardoor zijn de oplossingen beter en het proces naar de oplossing toe, transparanter en efficiënter. 

IMG 0582 2

Samen organiseren

Prisma

Prisma

Makker

Makker

Fittin

fittin