SAMEN VORMGEVEN

zorgtechnologie draagt bij aan het verbeteren van de zorg

De toekomst van zorgtechnologie ziet er veelbelovend uit. We investeren steeds meer in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën die de zorg verbeteren en efficiënter maken. Ook wordt er meer ingezet op samenwerking tussen instellingen, organisaties en onderwijs. 

Voorbeelden van nieuwe technologieën die er momenteel zijn of op korte termijn ontwikkelt worden, zijn: 

  • Wearables en sensoren die de gezondheid van mensen kunnen monitoren en waarschuwen voor gezondheidsproblemen. De Hume - een hulpmiddel dat met sensoren stress en stressopbouw meet en visualiseert - passen we momenteel al toe binnen Prisma.  
  • Virtuele en augmented reality-toepassingen die zorgverleners kunnen helpen bij het trainen en het uitvoeren van complexe medische procedures. In het verleden hebben we dit al eens toegepast binnen Prisma. Op dit moment bekijken we hoe dit bij ons is toe te passen.
  • Gamification kunnen we inzetten om cliënten op een leuke manier nieuwe vaardigheden aan te leren. Op dit moment passen we dit nog niet toe. 
  • Kunstmatige intelligentie: dit kan worden gebruikt om diagnoses te stellen en om behandelplannen en roostering te ontwikkelen op basis van data-analyse. Wordt nog niet toegepast.
  • Robotica die gebruikt kunnen worden om cliënten en zorgverleners te helpen bij het uitvoeren van dagelijkse taken en zorghandelingen. We bevinden ons in een verkennende fase om uiteindelijk toe te passen binnen de organisatie.

Zorgtechnologie is niet meer weg te denken uit onze zorgsector. Complexe vraagstukken worden steeds meer beantwoord met bovenstaande (nieuwe) mogelijkheden. In de toekomst kunnen we deze technologieën steeds vaker inzetten voor gepersonaliseerde zorg op basis van individuele behoeften en op preventie. Alles om de kwaliteit van leven en werken te verbeteren.

Image00018 scaled e1664287174164 1200x967

"De HUME heeft het zelfvertrouwen van het team enorm vergroot"

sanne - persoonlijk begeleider

De HUME signaleert via sensoren in een borstband of
sok – gekoppeld aan slimme algoritmen – de stressopbouw van een cliënt. Lees het verhaal

samenwerking met Centrum 2020

We gaan een samenwerking aan met Centrum 2020. Centrum 2020 is een organisatie die zich op het snijvlak van VG en GGZ problematiek beweegt en met ons meekijkt in de meest complexe casuïstiek. Samen met Centrum 2020 stellen we een intensief trainings- en coachingsprogramma op voor teams om beter om te gaan met de nieuwe uitdagingen in ondersteuningsvragen. In 2023 starten de eerste teams met de training. We ontwikkelen hiermee de professionaliteit van de medewerkers en proberen te voorkomen dat mensen met een LVB ontregelen in hun leven.

Centrum 2020

samen vormgeven aan de veranderende doelgroep

In de afgelopen jaren hebben we binnen de zorgsector te maken gekregen met een veranderende doelgroep. Naast de complexer wordende doelgroep, zien we ook de doelgroep ouderen toenemen. Het afgelopen jaar is de ouderenzorg binnen Prisma volop in ontwikkeling geweest. Dit heeft geleid tot een overzicht van ouderenlocaties. De doorontwikkeling van deze locaties is in volle gang. 

Zo is er een basisscholing ouderenzorg ontwikkeld en opgenomen in het leerplatform. Daarnaast is eind december een incompany project met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) van start gegaan. Tijdens dit traject zijn 35 kartrekkers aan de slag gegaan met hun eigen opgestelde verbeterplannen met uiteenlopende onderwerpen. Op deze manier blijven we ons ontwikkelen zodat we beter kunnen inspelen op de zorgvragen van de veranderende doelgroepen.

AdobeStock 80327297 kl

samen voor een groene en duurzame zorg

Prisma ziet de klimaatcrisis als een gezondheidscrisis. Als zorgorganisatie zijn we ons bewust van het feit dat we de verantwoordelijkheid hebben in het aanbieden van een gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving. We zien werken aan duurzaamheid als werken aan goede kwaliteit van zorg. Daarom zijn we aangesloten bij de Green Deal waarin we werken aan onder andere energie- en waterbesparing. We denken na over de manier waarop we afval scheiden, de wijze waarop we schoonmaken en hoe we elkaar stimuleren om vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan. 

Al meerdere jaren zijn we aan de slag met duurzaamheid. Samen staan we voor grote uitdagingen. Als zorgorganisatie richten we ons daarom steeds meer op de onderwerpen waar we invloed op hebben. Maatregelen die minder geld kosten en ook impact hebben is je eigen gedrag. Dit gaan we, samen met elkaar, komend jaar verder uitwerken.

green team

Met onze deelname aan de Green Deal Hart van Brabant hebben we de focus gelegd op de eisen die de Milieuthermometer Zorg stelt. In 2018 is een Green Team geformeerd: met dit team zetten we acties uit om te voldoen aan de eisen voor certificering. Het Green Team van Prisma bestaat momenteel uit 13 collega’s. Zij werken op verschillende locaties en bij verschillende ondersteunende diensten. Het Green Team komt maandelijks samen en bespreekt de voortgang vanuit eigen aandachtsgebied en gezamenlijke projecten worden besproken en gedeeld.

Greenteam Prisma
Peggy en Paul duurzamer Prisma

Peggy en paul gaan voor een duurzamer prisma

We kunnen er vandaag de dag niet meer omheen: onze wereld moet verduurzamen. Maar waarom precies? En hoe kan Prisma daarin een steentje bijdragen? Paul Berry en Peggy Cremers vertellen over hun bijdrage in het verduurzamen van Prisma! Lees meer.

vooruitblik

In 2022 zijn we steeds meer tot het inzicht gekomen dat samen werken aan groene en duurzame zorg leuk en fijn kan zijn. Dat we hierdoor meer met elkaar in verbinding staan, ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid en dat we allemaal mogen meedoen. Komend jaar gaan we in afstemming met het Cliëntenplatform stappen ondernemen voor de samenstelling van een Green Team van en voor cliënten. Ook hopen we op een forse vermindering van onze CO2- impact op vervoer van medewerkers door vaker de fiets te pakken, te carpoolen en mogelijkheden te bekijken om elektrisch zakelijk verkeer te stimuleren.